Tháng 10/2022: 1/Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị 2/ Khai giảng các lớp ĐT ĐH trực tuyến (Ngôn ngữ Anh, Luật...) 3/ KG lớp BDNV Sư Phạm ĐH CĐ 4/ Tuyển sinh Thạc sỹ: Quản lý Xây dựng, Quản lý Kinh tế,  Kinh tế Xây dựng, Quản lý đất đai, Tổ chức và Quản lý Vận tải 5/Xét tuyển NCS: TS QL Kinh tế, TS QL Xây dựng ...