Chào mừng bạn đến với Web: THONGTINTUYENSINH.ORG. Tháng 08/2022: 1/Tuyển sinh xét tuyển nghiên cứu sinh: TS Quản lý Kinh tế, TS Quản lý Xây Dựng; 2/Tuyển sinh trình độ thạc sĩ: Ths Quản lý Kinh tế, Ths Kinh tế Xây dựng và Ths Quản lý Đất đai - Đại học Công lập, phương thức tuyển sinh: Xét tuyển; 3/Khai giảng các lớp: ĐH trực tuyến (Ngôn ngữ Anh, Luật, Luật KT... ), BDNV Sư phạm.
>>TIN BÀI QUA ẢNH<<

Tháng 08/2022: 1/Tuyển sinh xét tuyển nghiên cứu sinh: TS Quản lý Kinh tế, TS Quản lý Xây Dựng; 2/Tuyển sinh trình độ thạc sĩ: Ths Quản lý Kinh tế, Ths Kinh tế Xây dựng và Ths Quản lý Đất đai - Đại học Công lập, phương thức tuyển sinh: Xét tuyển; 3/Khai giảng các lớp: ĐH trực tuyến (Ngôn ngữ Anh, Luật, Luật KT... )Bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm cho Giảng viên Đại học - Cao Đẳng; 
- Chương trình đào tạo tiến sĩ: Quản lý Kinh tế, Quản lý Xây dựng (Đại học Công lập) – Năm 2022

* Đại học Trực tuyến: Học trực tuyến tại nhà; Thi tại TP.HCM; Thi đạt đủ môn được xét TN Đại học; Văn bằng không ghi hình thức đào tạo; giá trị văn bằng tương đương đào tạo chính quy. Khai giảng tháng 08/2022. Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh, Luật, Luật Kinh tế, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - ngân hàng, Công nghệ thông tin.
*Tháng 08/2022 tuyển sinh - đào tạo Ths Kinh tế Xây dựng, Quản lý Kinh tế, Quản lý Đất đai - Đại học Công Lập. Đối tượng: TNĐH (Nếu khác ngành được hoc bổ sung kiến thức). Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

* Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư Phạm cho Giảng viên Đại học – Cao Đẳng: Khai giảng tháng 08/2022. Học thứ 7, CN. Hình thức học: Online. 

* TUYỂN SINH XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2022:

  - Chương trình Đào tạo Tiến sĩ:

               + Quản lý Kinh tế

              + Quản lý Xây dựng


Liên hệ: 0918230509 (Thầy Sơn) -  0909979811 (Cô Lan)
Email: maisonnapa@gmail.com – Web: giaoducso.edu.vn