Chào mừng bạn đến với Web: THONGTINTUYENSINH.ORG. Tháng 3/2023: 1/Khai giảng các lớp Thạc sỹ: Quản lý Xây dựng, Quản lý Kinh tế, Quản lý đất đai , Kế toán, Kinh tế xây dựng 2/Khai giảng các lớp ĐT ĐH trực tuyến (Ngôn ngữ Anh, Luật...) 3/Xét tuyển NCS: TS QL Kinh tế, TS QL Xây dựng
>>TIN BÀI QUA ẢNH<<

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị tháng 03/2023
-  Học Tại Thành Phố Hồ Chí Minh: 

 Lớp trung cấp Lý luận Chính trị 

 Liên hệ: 0918230509 (Thầy Sơn)  - 0909979811 (Cô Lan)

Email: maisonnapa@gmail.com