Chào mừng bạn đến với Web: THONGTINTUYENSINH.ORG.Tháng 07-2024, Khai giảng các lớp học tại TP.HCM: 1/Các lớp thạc sĩ: QL Kinh Tế, QL Xây Dựng; 2/Đại học ĐT trực tuyến: (vb 1, vb 2, LT); Thi đạt đủ môn được xét TNĐH– KG lớp học mới hàng tháng. Ngành ĐT: CN Luật, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung, Kế toán...; 3/ Lớp BDNVSP GV ĐH, CĐ; Lớp BD theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV ĐH; 4/Trường Đại học Y tế Công cộng ĐT ngắn hạn cấp chứng chỉ Y tế tại TP.HCM :QL bệnh viện, PP n/c khoa học trong bệnh viện, sư phạm y khoa cơ bản, công tác XH trong bệnh viện, BD theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chuyên ngành Y tế; 5/BD Ngạch CVC, CV, BD Lãnh đạo, QL cấp phòng; 6/Thi và cấp CC tin học cơ bản/nâng cao 7/ Thi và cấp CC nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa/quốc tế; 8/ Thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh B1
>>TIN BÀI QUA ẢNH<<

Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2024


Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2024

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2024 như sau:

1. Hình thức đào tạo: Giáo dục chính quy.

2. Thời gian đào tạo: 3 năm kể từ ngày có Quyết định công nhận nghiên cứu sinh.

3. Chỉ tiêu xét tuyển: Tổng chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ của Trường Đại học Công nghệ GTVT dự kiến là 25 nghiên cứu sinh.

4. Chương trình đào tạo:

Danh mục các chương trình đào tạo tiến sĩ gồm:5. Đối tượng và điều kiện dự tuyển

Đối tượng xét tuyển nghiên cứu sinh là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng các điều kiện sau:

– Có bằng tốt nghiệp thạc sĩ hoặc chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù trình độ bậc 7 ngành phù hợp (Danh mục ngành phù hợp được quy định tại Phụ lục I);

– Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu; hoặc bài báo, báo cáo khoa học đã công bố; hoặc có thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các Trường, tổ chức khoa học và công nghệ;

– Phải đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ được minh chứng bằng một trong những văn bằng, chứng chỉ sau:

a) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng nước ngoài;

b) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ tiếng nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

c) Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương trình độ bậc 4 (theo khung năng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) do Bộ Giáo dục Đào tạo công bố (Danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ được quy định tại Phụ lục II).

6Hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh gồm:

– Đơn xin dự tuyển (mẫu 1);

– Lý lịch khoa học của người dự tuyển (mẫu 2);

– Lý lịch khoa học của người hướng dẫn (mẫu 9);

– Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ Ngoại ngữ; (*)

– Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp và bảng điểm Đại học; (*)

– Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp và bảng điểm Thạc sĩ; (*)

(Nếu ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải nộp bản sao chứng thực Giấy công nhận văn bằng do Trung tâm Công nhận Văn bằng – Cục quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp).

– Bản sao các bài báo, báo cáo khoa học quy định tại mục 5;

(Mỗi bài báo hoặc báo cáo khoa học cần được sao chụp trang bìa (tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học), trang mục lục và nội dung bài viết. Nếu có số bài báo hoặc báo cáo khoa học nhiều hơn 01 bài thì người dự tuyển cần đóng thành tập và sắp xếp theo trật tự của bản kê khai danh mục ở trang bìa) (mẫu 3).

– Đề cương nghiên cứu (mẫu 4) khoảng 3000 từ gồm các nội dung chủ yếu sau:

a. Tên đề tài hoặc hướng nghiên cứu của người dự tuyển;

b. Họ và tên người hướng dẫn được đề xuất;

c. Lý do lựa chọn tên đề tài/hướng nghiên cứu;

d. Tổng quan công trình khoa học đã được công bố về đề tài hoặc hướng nghiên cứu được lựa chọn;

đ. Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu;

e. Phương pháp nghiên cứu dự kiến thực hiện;

g. Dự kiến đóng góp của nghiên cứu.

– Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu (mẫu 5);

– Giấy đồng ý hướng dẫn NCS của tối thiểu 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đủ điều kiện hướng dẫn nghiên cứu sinh theo quy định trong đó có ít nhất 01 nhà khoa học là giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Công nghệ GTVT (mẫu 6).

– Công văn giới thiệu dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức) (Mẫu 7);

– 4 ảnh 3×4 (ghi ở mặt sau ảnh: họ tên người dự tuyển; ngày, tháng, năm sinh).

Lưu ý: Người dự tuyển download mẫu hồ sơ tại website:   “https://utt.edu.vn/tuyensinh/saudaihoc hoặc https://sdh.utt.edu.vn. Các mục (*) ứng viên mang theo bản chính khi nộp hồ sơ để đối chiếu.

7. Đội ngũ giảng viên cơ hữu hướng dẫn NCS:

Được công bố tại website: https://sdh.utt.edu.vn/ hoặc https://utt.edu.vn/

8. Thời gian nhận hồ sơ và thông báo kết quả xét tuyển:

– Ứng viên đăng ký dự tuyển và nộp hồ sơ từ tháng 01/2024;

– Thời gian thông báo kết quả xét tuyển: Nhà trường tổ chức xét tuyển, thông báo kết quả đến người dự tuyển 4 đợt trong năm 2024.

9. Lệ phí thụ lý hồ sơ và xét tuyển: 600.000 đ.

10. Thông tin liên hệ:   

Liên hệ điểm phát hành và nhận hồ sơ tại TP.HCM

Điện thoại 0918230509 (Thầy Sơn)

Email: maisonnapa@gmail.com

TẢI GIẤY TỜ HỒ SƠ DỰ TUYỂN TẠI ĐÂY