Chào mừng bạn đến với Web: THONGTINTUYENSINH.ORG. Tháng 03/2024 Khai giảng các lớp học tại TP.HCM: 1/Các lớp thạc sỹ: Quản lý Kinh tế, Quản lý Xây dựng, Tổ chức vă quản lý Vận tải; 2/Đại học đào tạo trực tuyến: CNKT Xây dựng Cầu đường bộ; CNKT Công trình Xây dựng dân dụng và công nghiệp; NN Anh, Luật,...); 3/ Lớp BD sư phạm dành cho giảng viên Đại học Cao đẳng; Lớp BD dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên Đại học; 4/Trường Đại học Y tế Công cộng tổ chức đào tạo bồi dưỡng các khóa ngắn hạn cấp chứng chỉ chuyên ngành y tế, chương trình BD theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, chương trình BD đối với Lãnh dạo, quản lý cấp phòng và tương đương chuyên ngành y tế; 5/ BD kiến thức QLNN Ngạch Chuyên viên Chính, Chuyên viên; BD Lãnh đạo, Quản lý cấp phòng.
>>TIN BÀI QUA ẢNH<<

Học liệu và môi trường học tập trực tuyến

 


Học liệu và môi trường học tập trực tuyến

Học liệu được biên soạn dành cho người tự học với nội dung được trình bày cô đọng, xúc tích, dễ tiếp thu; học liệu được trình bày dưới nhiều dạng (Richmedia, Mp3, text) để thuận tiện cho người đọc, người học có thể xem trực tiếp trên mạng hoặc tải miễn phí về máy tính cá nhân để đọc. Các bài giảng trực tuyến đều được ghi lại để sinh viên không tham gia buổi học trực tuyến cũng có thể vào xem. Học liệu cho đào tạo e-learning bao gồm hệ thống học liệu điện tử theo chuẩn qui định của trường được cung cấp miễn phí cho sinh viên, về cơ bản gồm:

- Bài giảng đa phương tiện (Richmedia)

- Kế hoạch học tập, tài liệu hướng dẫn học tập môn học

- Giáo trình điện tử (ebook), tài liệu text

- Bài giảng phiên bản audio

- Bài giảng video

- Bài ghi lại trên lớp học trực tuyến (Virtualclassroom)

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến

- Bài tập tình huống, chủ đề thảo luận

- Giáo trình in ấn (sinh viên đăng ký mua)

Học liệu cho môn học được xây dựng căn cứ vào đề cương chi tiết môn học trong chương trình đào tạo, dựa trên giáo trình của nhà trường, được nghiệm thu về nội dung và kỷ thuật theo qui định của Trường. Môi trường học tập trực tuyến gồm có thành phần sau:

- Lớp học trực tuyến đăng tải các nội dung học tập (học liệu), nhiệm vụ học tập.

- Diễn đàn trên mạng để trao đổi, thảo luận với giảng viên và các bạn trong lớp.

- Lớp học trực tuyến đồng bô VClass theo lịch học

- Các hình thức hỗ trợ kỹ thuật: hệ thống H113, điện thoại, thư điện tử (email), tin nhắn

- Trang web thông tin

- Trang thông tin cá nhân

- Kết quả học tập cập nhật ngay trên hệ thống


Môi trường học tập trực tuyến được xây dựng trên hạ tầng công nghệ đào tạo e-learning đảm bảo đầy đủ các yêu cầu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (theo thông tư 12/2016/TT-BGDDĐT ngày 22/4/2016).